Over Ons

Het Bestuur

Cathie Kop

Voorzitter
Cathie Kop

Sjan vd Wetering

Secretaris
Sjan v.d. Wetering

Francien vd Berg

Bestuurslid
Francien v.d. Berg

Tiny Vertogen

Notulist
Tiny Vertogen

Hoe zijn we ontstaan?

Naast de speciale dansscholen in Veghel en Oss, bleek ook Uden behoefte te hebben aan een dansschool voor mensen met een verstandelijke beperking. Ondersteund door MEE en de Vereniging van ouders van mensen met een verstandelijke beperking, vond op 26 mei 1999 de oprichtingsvergadering plaats.

Op 28 juni 1999 vond de eerste open dag plaats in de Raamhoeve. De opkomst was redelijk en op 20 september 1999 ging de dansschool van start met 12 cursisten en 10 vrijwilligers. Als locatie hadden we de zolder van de Raamhoeve. Deze ruimte bleek al snel te klein en dus verhuisden we naar ’t Veld in de Aldetienstraat.

In september 2000 gingen we naar 2 cursusgroepen en waren er 19 cursisten en 14 vrijwilligers. Twee jaar later waren er 30 cursisten en 20 vrijwilligers. Om verdere groei mogelijk te maken verhuisde de dansschool in 2009 naar een grotere ruimte in wijkcentrum De “Kom In” aan de Germenzeel. Momenteel zijn we verhuisd naar DE Schakel in Volkel.

Het aantal cursisten schommelt al een paar jaar rond 25 en het aantal vrijwilligers rond de 11. De speciale avonden, zoals afdansen en slotbal vinden al een aantal jaren naar volle tevredenheid plaats in het Udens College aan de Kennedylaan in Uden.

Vrije gift

Het doel van Dansschool Amigo is dat mensen met een beperking in onze samenleving een gelijkwaardige plaats innemen en gelijkwaardig worden behandeld. Met onze danslessen willen we het zelfvertrouwen van de cursisten vergroten, zodat zij zich vrijer kunnen bewegen in de maatschappij.

Daarnaast is ons doel om sociale contacten te bevorderen en de persoonlijke houding en motoriek te verbeteren. Naast het dansen staat vooral de gezelligheid voorop.

De dansen die we leren zijn Quickstep, Tango, Cha cha, Engelse wals, Paso doble, Disco en Country. Een cursus bestaat uit 20 lessen, en wordt afgesloten met een afdansavond. De lessen vinden plaats in DE SCHAKEL in Volkel en worden gegeven door een dansleraar, ondersteund door vrijwilligers.

Zoals bekend, beschikken mensen met een beperking veelal over weinig financiële middelen. Meestal zijn die middelen beperkt tot zak- en kleedgeldregeling. De cursuskosten bedragen daarom € 55,-  dat is slechts € 2,75 per les.

Onze dansschool ontvangt maar een kleine subsidie, daardoor zijn we afhankelijk van de opbrengst van de cursusgelden en eventuele giften. Als u Dansschool Amigo wilt doneren, dan waarderen we dat enorm!

Vrije giften kunnen gedoneerd worden op rekeningnummer NL91 RABO 0304 825 573 t.n.v.  Amigo te Uden.

De dansschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17143403.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.