Sponsoring

 

Dansschool Amigo stelt zich ten doel, te bevorderen dat verstandelijk gehandicapten in onze samenleving een gelijkwaardige plaats innemen en gelijkwaardig worden behandeld.

Middels het geven van danslessen wordt getracht het zelfvertrouwen van de cursisten te vergroten, zodat zij zich vrijer kunnen bewegen in de maatschappij.

Daarnaast is het doel om sociale contacten te bevorderen en de persoonlijke houding en motoriek te verbeteren. Naast het dansen staat vooral de gezelligheid voorop.

De aan te leren dansen zijn: quickstep, tango, cha cha cha, engelse wals, paso doble, disco en country. Een cursus bestaat uit 20 lessen, en wordt afgesloten met een afdansavond. De lessen vinden plaats in wijkgebouw de Kom In, Germenzeel 800 te Uden en worden gegeven door een dansleraar, daarbij ondersteund door vrijwilligers.

Zoals bekend, beschikken verstandelijk gehandicapten veelal over weinig financiële middelen. Meestal zijn die middelen beperkt tot een zak- en kleedgeldregeling. De cursuskosten bedragen daarom 50 euro , dat is slechts 2 euro en 50 eurocent  per les.

Aangezien de dansschool geen subsidie ontvangt, zijn we afhankelijk van de opbrengst van cursusgelden en eventuele giften.

Bij deze dan ook de vraag of u, middels een eenmalige of jaarlijkse donatie.

een bijdrage zou willen leveren ten gunste van dansschool Amigo. Uiteraard gaan wij er hierbij van uit dat u de verstandelijk gehandicapte medemens een warm hart toedraagt.


Het rekeningnummer van de dansschool is 8210877, t.n.v. Amigo te Uden.


De dansschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17143403.