Het Bestuur

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Cathie Kop

Voorzitter

Sjan van de Wetering

Secretaris

Paul Eijsvogels

Penningmeester

Hans Geurden

Lid

Francien vd Berg

Lid
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Lid
  • Lid